CASTEX - Twój partner w biznesie motoryzacyjnym

Najlepszą reklamą dla firmy jest zadowolony klient

dlatego jesteśmy zorientowani na Państwa potrzeby. Dostosowujemy ofertę do Państwa oczekiwań i zawsze szukamy
najbardziej optymalnych rozwiązań. Jest to dla nas nie tylko wyzwanie, ale i inspiracja do dalszych działań.

 Sprawdź naszą rzetelność

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regiony działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa CASTEX na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki współpracy z jednostką badawczą prowadzącą do opracowania innowacyjnej technologii i produktu. Wartość projektu wynosi: 110 469,18 PLN, Wartość dofinansowania wynosi: 89 812,34 PLN

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, platzieren wir automatisch so genannte „Cookies“ auf Ihrem Computer, um Ihre individuellen Systemeinstellungen bei weiteren Besuchen unserer Webseite vorzuhalten. Für weitere Informationen darüber, was Cookies sind, wie wir sie verwenden und wie sie gelöscht werden können, verweisen wir auf unsere Cookie-Hinweise. Wenn Sie den Besuch auf unserer Webseite fortsetzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.