Castex - your partner in automotive business

The best advertising is done by satisfied customers

therefore, we are oriented to our clients needs. We adjust the offer to your expectations and always looking for the most optimal solutions.
For us it's not only a challenge, but also inspiration for further actions.

 Check our reliability

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regiony działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych. Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa CASTEX na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki współpracy z jednostką badawczą prowadzącą do opracowania innowacyjnej technologii i produktu. Wartość projektu wynosi: 110 469,18 PLN, Wartość dofinansowania wynosi: 89 812,34 PLN

We use cookies and similar technologies that only remain on your device for as long as you keep your browser active (session) and cookies and similar technologies that remain on your device for a longer period (persistent). You are free to block, delete, or disable these technologies if your device allows this. You can manage your cookies and your cookie preferences in your browser or device settings. For details see Cookies Policy