Projekty UE


Tytuł projektu: Opracowanie konstrukcji palet obróbkowych wraz z systemem ich mocowania i ustalania na stole obrabiarki

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP


Opis projektu: Celem realizowanego projektu będzie wdrożenie do produkcji palet obróbkowych wraz z systemem ich mocowania i ustalania na stole obrabiarki. W wyniku czego zostanie znacząco ulepszona technologia dotychczas dostępna na rynku. Obecnie na polskim rynku nie istnieje żaden producent przyrządów obróbkowych do bazowania i mocowania palet obróbkowych. Dotychczas firmy zmuszone są do zakupu drogich sprzętów z zagranicy. Przedmiot niniejszego projektu oparty będzie na systemach mocowań z tzw. punktem zerowym. Istotą takich układów jest bardzo dokładne ustalenie i mocowania za pomocą trzpienia pozycjonująco-mocującego i płyty modułowej mocowanej do stołu, gdzie w trzpienie mocujące wyposaża się w palety obróbkowe lub uchwyty.

Planowane efekty: Zastosowana technologia produkcji tj. wykorzystanie elementów handlowych umożliwi wykorzystanie posiadanego parku maszynowego firmy (tokarka i frezarka CNC) bez konieczności zakupu dodatkowych maszyn i urządzeń. Wyeliminowane zostaną w toku produkcji operacji szlifowania, docierania oraz obróbki elektroerozyjnej, która posiada szereg potencjalnych zagrożeń zarówno dla obsługi i bezpośredniego otoczenia stanowiska pracy.
Po zakończeniu prac badawczych i wdrożeniu produktu od produkcji planujemy wzrost sprzedaży o 10% w pierwszym roku i 15% w drugim roku. Dzięki realizacji projektu zatrudnienie w firmie zwiększone zostanie o 3 osoby.

Przedmiot projektu sprowadza się do opracowania palet obróbkowych wraz z systemem ich mocowania i ustalania, które w prosty sposób umożliwiają automatyzowanie wymiany palet na frezarkach i centrach obróbkowych. Dzięki nowym rozwiązaniom oprzyrządowania rutynowe operacje obróbkowe mogą być wykonywane w trybie pracy zautomatyzowanej po poniesieniu relatywnie niskich kosztów inwestycyjnych. Dotychczas rozwiązania takie stosowane były wyłącznie w najbardziej zaawansowanych centrach frezarskich, najczęściej niedostępnych dla MŚP ze względu na olbrzymie koszty (powyżej 1 mln zł). System palet służyć może do mocowania przedmiotów o różnym kształcie i wymiarach. W przypadku dużych wymiarów używa się zestawu kilku mocowań palet lub łączenie ich w zespoły. Łączone palety mogą posiadać płaszczyzny ustawione prostopadle do powierzchni stołu, co umożliwia wyeliminowanie stosowania innych przyrządów obróbkowych.

Wartość projektu: 113 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 73 600,00 PLN

 

 


Tytuł projektu: Wzrost eksportu firmy CASTEX poprzez realizację programu Go to Brand

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój / Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand


Opis projektu: Głównym celem projektu jest promowanie marki produktowej CASTEX, Marki Polskiej Gospodarki oraz wzrost eksportu firmy.

Cele jakościowe na poziomie produktu:

  1. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa.
  2. Zintensyfikowanie powiązań z zagr.partnerami.
  3. Zwiększenie rozpoznawalności marki firmy na wybranych rynkach docelowych.

Cele ilościowe na poziomie rezultatu:

  1. Wzrost wartości przychodów pochodzących z eksportu (dokładne dane zostały podane w pkt X wniosku.
  2. W ramach realizacji projektu CASTEX będzie miała na celu pozyskanie kontrahentów i zdobycie co najmniej 8 nowych
    kontraktów.

Firma wykorzysta osiągnięte rezultaty w celu dalszej ekspansji zagr. Dzięki wzrostowi przychodów z eksportu, firma będzie
miała możliwość ekspansji na nowe rynki zatrudnienia dodatkowej kadry do obsługi eksportu. Dzięki większej
rozpoznawalności na rynkach zagranicznych CASTEX ma większą szansę na pozyskanie nowych kontraktów eksportowych.

Wydatki ogółem: 874 187.20 PLN
Wnioskowane dofinansowanie: 558 930.00 PLN

 


Tytuł projektu: Opracowanie projektu mechanicznego oraz wykonanie prototypu urządzenia do załadunku palet dla punktów zerowych


Opis projektu: Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie nowej technologii i produktu. W celu jego realizacji zostanie wykonany projekt mechaniczny oraz prototyp urządzenia do załadunku palet dla punktów zerowych w oparciu o niezbędne założenia techniczne.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa CASTEX na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dzięki współpracy z jednostką badawczą prowadzącą do opracowania innowacyjnej technologii i produktu.

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn.: Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość projektu: 110 469,18 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 89 812,34 PLN

 

 


Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Cookies.