Płyn myjący do myjek ultradźwiękowych 5 litrów KBUS-5L - Castex

Płyn myjący do myjek ultradźwiękowych 5 litrów KBUS-5L

brutto126.08 bruttoPLN

(cena zawiera podatek vat 23%
(cena nie zawiera opłat przewozowych)

RATY
LEASING

Opis produktu

Skoncentrowany płyn o szerokim zastosowaniu: warsztaty samochodowe, motoryzacja, laboratoria, militaria. Usuwa tłuszcze roślinne oraz zwierzęce, osady białkowe, zanieczyszczenia organiczne, przypalenia, oleje, smary. Zawiera środek chelatujący jony metali a także inhibitor korozji.

Sposób użycia:
Sporządzić roztwór 2-5% (20 - 50 ml płynu uzupełnić wodą 1l - zaleca się stosowanie wody demineralizowanej). Uciążliwe zabrudzenia czyścić roztworem 10% (100 ml płynu uzupełnić wodą do 1l). Po umyciu czyszczone elementy spłukać wodą.

Ostrzeżenia:
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, H318 - Powoduje poważne uszkodzenia oczu, P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu, P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy, P301 + P330 + P331 W przypadku połknięcia: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów, P303 + P361 + P353 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać, P501 - Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawdnioną firmę.

Składniki:
15 - 30% fosforany, 5 - 15% krzemiany, < 5% wodorotlenek potasu, polikarboksylany

Powiązane produkty

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Pragniemy zapoznać Cię ze szczegółami stosowanych przez nas technologii oraz z przepisami, które od 25.05 2018 r. weszły do użycia na terenie całej UE, tak aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszych usług internetowych. Zapoznaj się z poniższymi informacjami przed przejściem do sklepu. Klikając przycisk „Akceptuję” lub zamykając to okno zgadzasz się na postanowienia zawarte w naszej polityce prywatności i polityce plików cookies.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć